Ξενάγηση στο εργοστάσιο

Εμφάνιση Παραγωγής

Εταιρεία-Εμφάνιση

Εταιρική εμφάνιση

Κοπτικό κρεβάτι 1

Κρεβάτι κοπής 1

Κοπή-κρεβάτι2

Κρεβάτι κοπής2

Υφάσματα-αποθήκη1

Αποθήκη υφασμάτων 1

Υφάσματα-αποθήκη2

Αποθήκη υφασμάτων2

Υφάσματα-αποθήκη3

Αποθήκη υφασμάτων3

ολοκληρωμένο προϊόν

Ολοκληρωμένο προϊόν

Συσκευασία

Συσκευασία

Ράψιμο 1

Ράψιμο 1

Ράψιμο2

Ράψιμο2

Ύφανση1

Ύφανση1

Ύφανση2

Ύφανση2

Ύφανση3

Ύφανση3